top of page

Factoring...? Zo werkt het.

Factoring maakt een opmars.

De kans is groot dat je er al van gehoord hebt.

Misschien heb je al een idee wat factoring inhoudt.

 

Maar, hoe werkt factoring precies?

 

En is het een oplossing voor jouw bedrijf?

 

Dat doen we in deze blog uit de doeken. 

Even verder lezen, en je bent up to date.

Factoring in een notendop

Zo werkt factoring
Factoring is een alternatieve vorm van financiering, waarbij jij je openstaande facturen overdraagt aan een derde partij: een factoringmaatschappij, of kortweg factor. 
 
Zij betalen jou en zorgen verder voor de afhandeling van de fac
turen.


Factuur te koop
Simpel gezegd: jij verkoopt jouw openstaande verkoopfacturen aan een factoringmaatschappij. 
Die maatschappij betaalt jou meteen uit, ongeacht of je klanten al betaald hebben.


Van openstaande factuur naar liquiditeit
Wachten tot debiteuren betalen, geconfronteerd worden met een lange betalingstermijn.

Dat hoeft niet meer als je voor factoring kiest.
 
Jij ontvangt van de factor onmiddellijk geld. Zo heb je je werkkapitaal sneller in handen, om het weer in je onderneming te investeren.


Fast-tracked financiering
Factoring is een alternatieve, flexibele vorm van financiering. Een snelle manier voor ondernemers om handelsvorderingen liquide te maken. 
 
Naast debiteurenfinanciering biedt een factoringbedrijf dikwijls nog andere diensten aan. Denk aan volledig debiteurenbeheer of het verzekeren tegen faillissementsrisico.


Verloop

  1. Jij bezorgt je verkoopfactuur aan een factoringmaatschappij. 

  2. De factor gaat over tot controle van de factuur en het beoordelen van de kredietwaardigheid van je klant. 

  3. Alles in orde? Jij ontvangt onmiddellijk een bevoorschotting, of het volledige bedrag van de factuur.

  4. Het debiteurenbeheer gebeurt door de factoringmaatschappij. Zij bezorgen de factuur aan jouw klanten en volgen de betaling op.

  5. Zodra een debiteur betaald heeft, krijg je, naargelang je factoringcontract en je voorschot, eventueel nog een restbedrag.

 

Jij hebt er zelf geen omkijken meer naar.

Je kan je volledig concentreren op ondernemen.

Handig.


Soorten factoring
Er zijn twee soorten factoring:

Traditionele factoring
B
ij traditionele factoring geef je als ondernemer je hele debiteurenbestand uit handen.De factoringmaatschappij neemt alle administratie over, meestal in ruil voor een percentage van je omzet.


American factoring
American factoring is flexibeler. Je betaalt per factuur een kost en bepaalt vrij welke facturen je aan de factor overlaat. 


Geen incasso
Een factoringmaatschappij is geen incassobureau. 
Factoringmaatschappijen ontfermen zich over uw debiteurenbeheer. Incassobureaus specialiseren zich in wanbetalingen.
Het kan dat een factoringbedrijf, indien je dit als opdrachtgever wenst, ook incasso op zich neemt.


Voordelen van factoring

 

Onafhankelijke groei
Betalingen die eindeloos op zich laten wachten? Geremd in het ondernemen door een gebrek aan liquide middelen?
 
Liever niet.
 
Factoring garandeert dat lopende zaken niet in het gedrang komen door openstaande facturen. Dankzij de vlotte cashflow kan je bedrijf zonder hinder groeien.


Zekerheid
De kredietwaardigheid van je klanten wordt systematisch gecontroleerd. Het risico op wanbetalers daalt. 
Omdat het toch fout kan lopen, bieden de meeste factoringcontracten besc
herming tegen wanbetaling. 
 
Jij slaapt op twee oren.


Betalingstermijn? Verleden tijd.
Als ondernemer is het vaak lang wachten tot geld op je rekening staat. Geld dat jij onder andere nodig hebt om tijdig loon uit te keren en je leveranciers te betalen.
 
Betalingstermijnen van 60 dagen zijn tegenwoordig eerder regel dan uitzondering. Dat is lang - en dan gaan we ervan uit dat je debiteuren op tijd betalen.
 
Met een factor ben je niet langer afhankelijk van een betalingstermijn. Jij hebt je cash quasi onmiddellijk in handen.


Werkkapitaal
Doordat je direct geld ontvangt, heb je toegang tot een groter werkkapitaal.
Je bent zeker van een stabiele cashflow.
 
Achterstallige betalingen hinderen de dagelijkse gang van zake
n niet. Je hebt liquide middelen om je bedrijf te laten groeien.
 
Dat is een pak simpeler dan elders krediet gaan zoeken.


Voordelig
Factoring is goedkoper dan klassieke kortetermijnkredieten.
Het valt bovendien prima te combineren met andere financieringsvormen.


Minder administratie
Een lening aanvragen gaat gepaard met een hele paperassenberg. Factoring regel je doorgaans snel en simpel. 
 
Tegelijkertijd wordt bij factoring het beheer van je dagdagelijkse administratie gedeeltelijk overgenomen door de factor.
 
Meer tijd voor jou om je op je bedrijf te richten.

Of je hobby's, uiteraard.


Gedaan met opvolgen van openstaande vorderingen
Debiteurenbeheer neemt de factoringmaatschappij voor zijn rekening. Jij hoeft je er niks meer van aan te trekken.
 
Betalen klanten te laat? Jij merkt er niets van. 


Maatwerk
Je hele debiteurenportefeuille overdragen of factoring inschakelen voor enkele facturen? 
Verzekeren tegen wanbetalers en faillissement? Kredietverzekering er bovenop?
Toch liever een eenvoudig contract?

 
Factoringmaatschappijen houden er elk een eigen werkwijze op na. 
Er bestaat een waaier aan formules die ondernemers makkelijk naar hun hand kunnen zetten.
 
De kans is dan ook bijzonder groot dat de ideale flexibele oplossing op maat van jouw bedrijf bestaat. 


Nadelen van factoring

 

Factoring is niet gratis
Factoring kost natuurlijk wel wat. Factoringmaatschappijen willen betaald worden voor hun diensten.
Afhankelijk van je contract en jouw wensen kan dit een percentage van de omzet zijn, een vaste kost per factuur of een variabel bedrag.


Open kaart
Om hun werk uit te voeren, hebben factors toegang nodig tot jouw facturen. Niet alle ondernemers staan hierom te trappelen.
 
Laat dat je echter niet tegenhouden.
Kies gewoon voor een betrouwbare factoring-partner waarmee je een goede relatie opbouwt.


Vereisten
Je factuur moet aan een aantal eisen voldoen om voor factoring in aanmerking te komen.
Wat die vereisten zijn, hangt van je gekozen factoringmaatschappij af. 
Het kan dus, zelfs als je je hele portfolio uit wil besteden, dat er facturen zijn die je alsnog zelf moet afhandelen.
 


Betwiste facturen
Bij een betwiste factuur, zal je zelf tussen moeten komen. Daar helpt een factor niet mee.


Verzekerd tegen wanbetalers
 

Zowat alle ondernemers krijgen vroeg of laat te maken met wanbetalers. Factoring zorgt dat je werkkapitaal hierdoor niet in gedrang komt.
 
In combinatie met de juiste verzekeringen, heb je een degelijke bescherming.
 
Geen overbodige luxe.


Een antwoord op de meest voorkomende vragen


Hoeveel kost factoring?
Hoeveel je precies betaalt hangt af van wat er in je contract staat en de omvang van je portefeuille.
Vaak zijn de kosten gebaseerd op een percentage van je omzet of op het factuurbedrag. 
Ook de betalingstermijn en het percentage dat je direct wilt ontvangen kunnen een rol spelen. 
 
Reken grofweg op zo’n 2 à 5 procent van het factuurbedrag.


Voor welke bedrijven is factoring geschikt?
Kort gezegd: voor iedereen.


En dan vooral: iedereen die nood heeft aan meer liquiditeit, hulp wil bij debiteurenadministratie, of veel risico loopt op laat- en wanbetalers. 
 
Men denkt vaak dat factoring enkel voor grote bedrijven is. Nochtans zijn het dikwijls vooral kleine bedrijven en starters die gehinderd worden in hun groei door lange betalingstermijnen en het daarop volgende gebrek aan werkkapitaal. 
 
Net omdat factoring zo’n flexibele vorm van financiering is, kan het voor iedereen een interessante oplossing zijn. 


Welke facturen komen in aanmerking voor factoring?
Factoringmaatsch
appijen komen alleen tussen bij B2B-facturatie. Je hebt dus het meeste baat als je klantenbestand voornamelijk uit bedrijven bestaat.
 
Daarnaast hanteren factoringmaatschappijen vaak een minimumbedrag. Ze aanvaarden verder geen facturen waarvan de betalingstermijn al verlopen is. 


Wat verandert er voor mijn klanten?
Eigenlijk verandert er niets voor je klanten. Zij krijgen nog steeds dezelfde factuur opgestuurd, en moeten nog steeds met dezelfde betalingstermijn rekening houden.
 
Het loont zich wel om klanten in te lichten dat je met een factor in zee gaat, en wat de precieze betekenis hiervan is. Zo voorkom je dat klanten zich wantrouwig opstellen.


 

 

Factoring wint terrein
 

Factoring groeit in populariteit.


Dat is niet verwonderlijk; met betalingstermijnen tot 60 dagen moet je als ondernemer veel geduld oefenen.
Bovendien kampen heel wat ondernemingen met verstokte laatbetalers - en een occasionele wanbetaler…

 

Dan biedt factoring een aantal voordelen.
 

Overweeg je om factoring in te schakelen? Zit je nog met vragen?
Clover adviseert je graag! 


Een all-in formule met kredietrisico-afdekking en debiteurenbeheer, of toch liever een aparte formule? Alles kan.Geef ons een seintje. Wij helpen je een factoringcontract af te sluiten aan de beste voorwaarden én de beste prijs.

bottom of page