top of page

Groepsverzekering? Ja graag!

Alles wat je als werkgever moet weten over de groepsverzekering.

Een groepsverzekering biedt tonnen voordelen voor jou en je werknemers.

Werknemers kijken zorgeloos naar hun pensioen uit. 

Maar voor jou als werkgever valt er veel meer te overwegen voor je een groepsverzekering afsluit.

 

We begrijpen dat je van alle opties, cijfers en kleine lettertjes hoofdpijn krijgt. 

Speciaal voor jou is er dit artikel. 

Na het lezen hebben groepsverzekeringen geen geheimen meer.

 

Zo maak je de juiste keuze voor jouw bedrijf. Succes verzekerd!

De groepsverzekering kort voorgesteld

 

Wat is een groepsverzekering?

Simpel gezegd: een groepsverzekering is een verzekeringscontract dat een werkgever afsluit voor werknemers.

De werkgever bouwt hiermee het aanvullend pensioen van het personeel op.

Dat maakt een groepsverzekering misschien wel het belangrijkste extralegale voordeel dat er is.

 

Hoe zat het weer met die pijlers?

Zeg je pensioen, dan zeg je pijlers. Maar hoe zat dat weer?

 • Het wettelijk pensioen, opgebouwd via de sociale zekerheid, vormt de eerste pijler.

 • Een groepsverzekering valt onder de tweede pijler. Je kan het beschouwen als uitgesteld loon, dat aan de begunstigde werknemer wordt uitgekeerd als die op pensioen gaat.

 • De derde pijler omvat alle persoonlijke inspanningen die je doet om aanvullend pensioenkapitaal te voorzien. Pensioensparen, bijvoorbeeld.

 • De vierde pijler, dat zijn je spaarrekeningen en die sok vol cash onder je matras.

 • De vijfde pijler is het vastgoed dat je bezit.

Voordelen voor werknemer en werkgever

Meer koopkracht voor werknemer

Een mooi aanvullend pensioen met gegarandeerd rendement, bovenop het wettelijk pensioen: dat is het grootste voordeel voor de werknemer.

Dat is echter niet de enige plus.

 

Een uitgebreide groepsverzekering biedt een aantal extra waarborgen:

 • Een overlijdensdekking garandeert een uitkering voor nabestaanden in het geval van voortijdig overlijden.

 • Een waarborg arbeidsongeschiktheid.

 • Een dekking lichamelijke ongevallen.

 • Een waarborg premievrijstelling die garandeert dat premies ook bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer worden gestort.

 • Een collectieve hospitalisatieverzekering.

 

En er is meer.

 

Hoewel een verhoging van het brutoloon goed klinkt, is een groepsverzekering een betere keuze.

Een groepsverzekering is veel voordeliger dan een evenwaardige verhoging van het brutoloon.

De betaalde bijdragen zijn voor de werkgever fiscaal aftrekbaar en werknemers houden na belasting veel meer over.

 

Fiscaal voordeel voor werkgever

Door mee te bouwen aan de aanvullende pensioenen zorgt een onderneming dat personeel gerust is over de toekomst. Het verbetert de relatie tussen werkgever en werknemer.

Extra bonus: Een extralegaal voordeel zoals een groepsverzekering is een mooie magneet voor nieuwe werkkrachten.

Daarnaast is een groepsverzekering ook voor een werkgever fiscaal aantrekkelijk. Je kan de betaalde premies van een groepsverzekering aftrekken als beroepskost.

 • Een groepsverzekering kost ruim 15% minder dan wanneer je hetzelfde bedrag als bruto loonsverhoging zou geven.

 • Je betaalt minder RSZ-bijdragen dan bij een loonsverhoging.

 • De loonkosten liggen een stuk lager.

 

 

Een groepsverzekering afsluiten

 

Hoe start je een groepsverzekering op?

Het komt zelden voor dat een groepsverzekering verplicht is.

Toch kiest meer dan 70% van de werkgevers ervoor. De voordelen die een groepsverzekering levert, spreken dan ook voor zich.

 

Wil jij voor jouw personeel een nieuwe groepsverzekering afsluiten?

Een gespecialiseerde makelaar informeert je over de verschillende waarborgen, en helpt bij de opstart. Jij levert een actuele personeelslijst die naam, adres en rijksregisternummer van alle werknemers vermeldt.

 

Maatwerk

Een groepsverzekering is maatwerk. Welke extralegale voordelen je in een groepsverzekering opneemt, hangt af van bedrijf en budget. Daarom werkt een gespecialiseerde makelaar samen met jou het ideale contract uit.

Het is een mythe dat een groepsverzekering een smak geld kost. Ook met een beperkt budget is er heel wat mogelijk.

 

Een tip van ons:

Geef werknemers inspraak bij de keuze van de verzekerde waarborgen, het opstellen van het contract en de verdeling van de premies. Vinden ze een hospitalisatieverzekering belangrijker, of heeft uitkering bij arbeidsongeschiktheid meer belang?

Met werknemers in dialoog gaan over waarborgen versterkt de relaties.

 

Wie heeft recht op een groepsverzekering?

Je mag niet zomaar lukraak kiezen wie een groepsverzekering krijgt en wie niet. De naam zegt het al: iedereen in een groep heeft er recht op. Alle kaderleden, of alle bedienden, bijvoorbeeld. Die groep bepaal jij.

 

 

Het beheer

 

Wie betaalt de premies?

Meestal betaalt de werkgever de volledige premie.

Er zijn ook groepsverzekeringen waarbij de premies deels door de werkgever, en deels door de werknemer worden gestort. De werknemer staat hiervoor een vast percentage van het nettoloon af.

 

Beheer, geen zaak voor de werkgever

Het beheren van een groepsverzekering doe je niet zelf. Je makelaar schakelt hiervoor een pensioenfonds of verzekeraar in. Zij verwerken alle bijdragen en zorgen voor een correcte uitbetaling.

De verzekerde werknemers ontvangen elk jaar een gedetailleerde pensioenfiche.

De gegevens die je aan je verzekeraar moet bezorgen, zijn bijna identiek aan de gegevens die voor loonberekening gebruikt worden.

Een kleine administratieve inspanning, en dat voor een groot voordeel. Beter kan niet!

 

 

Uitkering van de groepsverzekering

 

Aanvullend pensioen

In principe wordt een verzekering uitgekeerd als het verzekerde risico zich voordoet. In dit geval is dat risico… de aangesloten werknemer die op pensioen gaat.

Het opgebouwde bedrag wordt rechtstreeks aan de werknemer uitgekeerd bij oppensioenstelling.

Meestal ontvangt de gepensioneerde werknemer het volledige kapitaal in één keer. In uitzonderlijke gevallen kiest de werknemer voor een uitkering van een pensioenrente.

 

Enkele kanttekeningen:

 • Wie 65 jaar is maar langer wil werken, kan het aanvullend pensioenkapitaal van een groepsverzekering al laten uitkeren. Deze werknemer ontvangt uiteraard wel pas een wettelijk pensioen na de daadwerkelijke pensionering.

 • Wie aan alle voorwaarden voldoet om vervroegd op pensioen te gaan, kan op dat moment kiezen om het aanvullend pensioen al te ontvangen. Het speelt geen rol of de werknemer op pensioen gaat of verkiest om te blijven werken.

 

Overlijdensdekking

Bij het overlijden van een werknemer voor de wettelijke pensioenleeftijd bereikt is, ontvangen de nabestaanden doorgaans een overlijdenskapitaal. Voorwaarde hiervoor is dat de werkgever bij het afsluiten van de groepsverzekering een overlijdensdekking heeft voorzien. Naargelang de bepalingen in het contract en het pensioenreglement kan dit een vast kapitaal omvatten, de opgebouwde reserves, of beide.

 

Andere mogelijkheden voor de werknemers

In bepaalde gevallen kan een werknemer al voor de pensioenleeftijd, al dan niet tijdelijk, aanspraak maken op het kapitaal van de groepsverzekering.

 • Het overlijdenskapitaal kan men als alternatief voor een schuldsaldoverzekering inzetten.

 • Vastgoed kopen, bouwen of verbouwen? Het kapitaal in de groepsverzekering kan men als pand gebruiken.

 • Werknemers kunnen een voorschot op de groepsverzekering vragen om de aankoop of verbouwing van onroerend goed te financieren.

 

Wat bij ontslag?

Het is niet zeker dat een werknemer tot aan de pensioenleeftijd bij dezelfde werkgever blijft werken.

Wat gebeurt er met de groepsverzekering als een werknemer ontslag neemt of ontslagen wordt?

 

Er zijn twee mogelijkheden:

 • Het opgebouwde kapitaal blijft bij de huidige verzekeraars. De werkgever stort geen nieuwe premies meer. De rente op het reeds bestaande kapitaal wordt wel verder toegevoegd.

 • De werknemer verhuist het opgebouwde kapitaal naar de groepsverzekering bij de nieuwe werkgever. Dat kan natuurlijk alleen als de werkgever een groepsverzekering aanbiedt.

 

Biedt de nieuwe werkgever geen groepsverzekering? Uitzonderlijk kan een werknemer een percentage van het loon bij de nieuwe werkgever afstaan om toch een premie te storten op de groepsverzekering bij de oude werkgever.Een groepsverzekering is een uitstekend idee!

Het wettelijke pensioen alleen verzekert veel werknemers niet van een zorgeloze oude dag. Een groepsverzekering met goedgekozen waarborgen biedt een mooi aanvullende pensioen.

Bovendien is een groepsverzekering voor werkgever en werknemer fiscaal interessanter dan een verhoging van het loon.

Ben jij ondertussen ook overtuigd van de voordelen van een groepsverzekering?

Laat het ons weten! We helpen je graag met een contract op maat van jouw onderneming.

bottom of page